Heemkunde Vinkel | Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over de start van de heemkunde tot nu

Sinds 23 januari 1995

Heemkunde Vinckel werd opgericht op 23-01-1995. Albert v.d. Elzen gaf hiervoor de aanzet. De oprichtingsvergadering was in 't Zijl, waar we de eerste tijd ook onze bijeenkomsten hadden .We hebben in 't Zijl onze eerste fototentoonstellingen georganiseerd. De eerste over Vinkelse families en daarna over de militairen. We hadden daar geen eigen lokaal en weinig opbergruimte. Toen de mogelijkheid er was zijn we verhuist naar De Den waar we onze eigen Heemkamer kregen op de bovenverdieping. Hier werd een begin gemaakt met de knipselverzameling door Anne Verstegen en Annie v. Santvoort . Vele dozen vol met kranten hebben ze doorgezocht en alles in mappen opgeborgen.

We zijn een kleine vereniging met 23 leden. Een zestal hiervan is iedere week in de Den te vinden om het archief te ordenen en de verzameling uit te breiden. Inmiddels zijn we verhuist naar de benedenverdieping waar we een grotere ruimte hebben, maar ook beter bereikbaar zijn voor onze oudere leden. Toen de gemeente Maasdonk opgeheven werd hebben we uit het gemeentehuis diverse meubelstukken gekregen om onze Heemkamer mee aan te kleden. Archiefkasten , een mooie vitrinekast en een grote tafel met stoelen werden o.a. ons deel.

Het archief wordt gedigitaliseerd door Betsie Ploegmakers, zij verricht enorm veel werk om alles zo op te slaan dat we het ook weer makkelijk terug kunnen vinden. Kasten vol met ordners staan er in de archiefruimte die allemaal aan de beurt komen om gedigitaliseerd te worden. Steeds meer mensen denken aan ons als er opgeruimd moet worden, door oude foto's naar ons te brengen. We zijn blij met alles wat met Vinkel en de bewoners te maken heeft. Oude verhalen over de leefwijze en de behuizing in vroegere tijden zijn altijd welkom. Steeds meer mensen weten ons te vinden met deze zaken, maar ook met vragen voor b.v. voor een werkstuk .

In 2014 hebben we meegedaan met de open monumentendag en een fototentoonstelling opgezet in het thema vervoer. Op 1 nov. 2015 hadden we een open dag om onze nieuwe Heemkamer te laten zien. We hadden ook een fototentoonstelling ingericht van oude schoolfoto's , de oudste is van 1905.Ook leerlingenlijsten en andere schooldocumenten lagen ter inzage. Deze tentoonstelling werd erg goed bezocht en leverde ook weer enkele nieuwe leden op. Zo proberen we ons steeds weer te profileren in het dorp.

Feiten over heemkunde Vinkel

1995
Oprichtingsvergadering in 't Zijl op 23 januari
Voorzitter: Albert v.d. Elzen
Secretaris: Jo v.d. Ven
Penningmeester: Hans Hendriks

1997
Tentoonstelling met foto's van Vinkelse Families tot ' 1960 in 't Zijl
Excursie naar bierbrouwerij en Kasteeltuinen Arcen
Excursie naar Den Bosch met rondleiding door Burg. Netten v. Maasdonk

1999
Familiefotoboek uitgegeven: 'Trug naor Vruuger'
Bestuurswisseling: Ger v.d. Hombergh volgt Jo v.d. Ven op als secretaris

2000
Excursie/reis naar Maastricht

2001
Excursie/reis naar Jenevermuseum in Hasselt en Bokrijk
Fietsroute uitgezet "'rondje Vinckel"
Bestuurswisseling: Toos v.Grinsven-Gloudemans wordt de nieuwe penningmeester
Hans Hendriks neemt afscheid i.v.m. verhuizing

2002
Verhuizing naar "De Den", nieuwe eigen ruimte

2003
Tentoonstelling Militairen van Vinkel in 't Zijl
Lezing Paul Spapens 'het Rijke Roomsche leven' 't Zijl

2004
Lezing Jace v.d.Ven 't Zijl
Fietsroute uitgezet 'Rondje Vinckel'

2006
Emigrantenverhalen opgetekend
Lezing Liempdse huisarts 't Zijl

2012
Bestuurswisseling:
Voorzitter Toos v.Grinsven-Gloudemans
Secretaris Ger v.d.Hombergh
Penningmeester: Christ v. Leijden

2013
Medewerking aan onthulling oorlogsmonument op Kaathoven

2014
Medewerking aan Open Monumentendag : thema vervoer
Tentoonstelling foto's vervoer in Vinkel door de jaren heen, in "De Den"

2015
Verhuizing naar Nieuwe Heemkamer beneden in "De Den"
Open dag nieuwe heemkamer en tentoonstelling van schoolfoto's en leerlingenlijsten De Den

2015
Tentoonstelling van Schoolfoto's

2017
De aangetroffen scherven van Munnikes Vinkel zijn naar de archeologische dienst van de universiteit van Leiden en later naar Den Bosch gegaan voor onderzoek en inventarisatie.

2019
Medewerking aan de Braderie d.m.v. een tentoonstelling van het vervoer in Vinkel.

2019 oktober
Viering 75 jaar bevrijding Gemeente Den Bosch Met herdenking- en viering in Vinkel. Dit was ook de aftrap voor de week van herdenken en vieren in de gemeente Den Bosch.

2019
Bestuurswisseling: Peter Pennings word onze nieuwe voorzitter. Toos van Grinsven-Gloudemans word secretaris van Heemkunde Vinckel.

2020 januari
Tentoonstelling van Bruidsfoto's t.g.v. 25 jarig bestaan van 'Heemkunde Vinckel' In samenwerking met de Coop heeft de werkgroep een plaatjesboek samengesteld met foto's en columns over het reilen en zeilen van Vinkel in het verleden maar ook nu. Het boek was te sparen bij de boodschappen van de Coop. Het was een groot succes. In maart kwam alles stil te liggen i.v.m. Corona.

2021
Ook in dit jaar waren er geen activiteiten door de aanhoudende pandemie.

2022
Op 5 mei werden 3 monumenten onthuld van de gevallen militairen in WO2. Op de Weerscheut, de Nulandse Weerscheut en in Heesch-Vinkel. In Samenwerking met Odio hadden we, wegens groot succes, tijdens de Braderie een herhaling van de Bruidsfototentoonstelling.